REGULAMIN WARSZTATÓW Z CERAMIKI

REGULAMIN

Witaj na stronie regulaminu warsztatów pracowni Jira z Cienia Gór. Mam dla Ciebie kilka informacji technicznych odnośnienie warsztatów i ich przebiegu.

 

1.Warsztaty będę odbywać się osobno dla grup dorosłych, jak i dla dzieci w wieku +10 lat.

2.Grupy kameralne - od 5 do 8 osób, tak aby każdy mógł nauczyć się jak nawięcej i dla każdego była poświęcona odpowiednia ilość czasu na stworzenie swojej wyjątkowej pracy.

3.Warsztaty odbywają się w pracowni Jira Ceramics Pracownia z Cienia Gór znajdującej się we Wrocławiu przy ul. Grabiszyńskiej 309 C. Jest to miejsce w zacisznej i spokojnej okolicy, sąsiądującej z zielenią Parku Grabiszyńskiego. Idealna komunikacja dla nie jeżdżących samochodami -  pod pracownią znajduje się przystanek tramwajowy jak i autobusowy z liniami którymi dojedziesz bezpośrednio do centrum, jak i na drugi koniec Wrocławia, czy na obrzeża miasta.

4.Na warsztaty ceramiczne w pracowni Jira z Cienia Gór można zapisać się poprzez wykupienie miejsca/biletu w zakładce sklepu sarajirashop.com WARSZTATY, bądź poprzez kontakt mailowy [email protected], czy wiadomość na FB: JIRA.CERAMICS lub IG: JIRA.CERAMICS

5.UWAGA ! Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona.

6.Wszelkie informacje na temat terminów i cen warsztatów znajdziesz w zakładce sklepu WARSZTATY Z CERAMIKI, oraz na social mediach. Zapraszam Cie również do subskrypcji  newslettera,  gdzie będą również rozsyłane informacje o nadchodzących warsztatach w Pracowni Jira Ceramics Z Cienia Gór !

7.Cena warsztatów zawiera wszystkie materiały oraz wypały prac. Ponadto prace, które powstaną na warsztatach są własnością uczestnika/autora.

8. Po dokonaniu zakupu uczestnik otrzymuje potwierdzenie e-mail wraz z podsumowaniem zamówienia i  informacją o pojawieniu się na liście warsztatowiczów lub potwierdzającą wiadomość ode mnie.

9.Karnet/voucher jest ważny 3 miesiące od daty zakupu.

10.Voucher warsztatowy jest imienny i nie podlega przekazaniu innej osobie. 

11.W przypadku odwołania rezerwacji bardzo proszę o wiadomość na 3 dni przed terminem warsztatów. W przypadku rezygnacji po upłynięciu terminu, nie wcześniej niż na 24h przed rozpoczęciem, uczestnikowi przysługuje zwrot środków w postaci miesięcznego vouchera na warsztaty. Po upłynięciu 24h uczestnikowi nie przysługuje zwrot środków.

12.Jeśli zrezygnujesz z warsztatów bez uprzedniej wiadomości (patrz pkt.9) lub nie pojawisz się w zarezerwowanym terminie, godziny zostają uznane za wykorzystane i nie ma możliwości zwotu pieniędzy. Spóźnienia nie są odliczane, oznacza to również wykorzystanie pełnego wymiaru godzin warsztatu. 

13.Voucher warsztatowy  nie jest wymienialny na gotówkę i nie podlega zwrotowi.

14.W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w warsztacie mniej niż 3 dni roboczych przed jego rozpoczęciem, voucher uznawany jest za wykorzystany.

15.Czas trwania zajęć obejmuje zarówno sam warsztat jak i posprzątanie stanowiska pracy przez uczestnika.

16.Uczestnik jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń osoby prowadzącej i zasad BHP tj. :

Podczas warsztatów używamy narzędzi i materiałów, w które wyposażona jest nasza pracownia, zgodnie z ich przeznaczeniem i według zaleceń i instrukcji udzielonych przez osobę prowadzącą.

Pamiętaj o szczególnej ostrożności podczas pracy z ostrymi narzędziami.

Korzystanie z urządzeń mechanicznych pracowni jest dozwolone tylko za zgodą i pod nadzorem osoby prowadzącej, po zaznajomieniu się z instrukcją ich obsługi.

Wszelkie wypadki, niebezpieczeństwa, uszkodzone narzędzia czy sprzęty – należy zgłosić niezwłocznie osobie prowadzącej warsztaty.

Uczestnicy warsztatów ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie pracowni ceramicznej. W przypadku osób nieletnich odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie.

Retusz prac - uczestnicy wykonują retusz ceramiki na sucho, który powoduje szkodliwy pył ceramiczny, w przypadku występowania chorób układu oddechowego, należy zgłosić prośbę o  maseczkę ochronną. 

Kontakt ze szkliwieniem - podczas pracy należy zachować szczególne środki ostrożności, gdyż szkliwo jest substancją chemiczną. Nie należy jeść ani pić podczas pracy ze szkliwem, po zakończeniu szkliwienia należy posprzątać swoje stanowisko pracy i zostawić w takim stanie, w jakim było na początku 

Ceramika jest materiałem kruchym, w szczególności przed wypaleniem. W trakcie przebywania w Pracowni Uczestnicy zobowiązują się zachować szczególną ostrożność, w celu uniknięcia jakichkolwiek zniszczeń. Należy zachować szczególną ostrożność przy zdejmowaniu prac z półek i odkładaniu ich, a także przy ich przemieszczaniu.

Podczas trwania Warsztatów Uczestnicy zobowiązani są do przebywania w części pracowni do tego przeznaczonej.

Wszelkie materiały i narzędzia, z których podczas warsztatów może korzystać uczestnik, wskazuje i wydaje jedynie organizator.

Uczestnicy powinni wykorzystywać narzędzia zgodnie z ich przeznaczeniem i według wskazówek przekazanych przez Organizatora.

Uczestnicy zobowiązani są zachować bezpieczny dystans minimum jednego metra odurządzeń generujących wysoką temperaturę, tj. pieca i opalarki. Zbliżanie się do tych urządzeń jest dozwolone jedynie za zgodą i pod nadzorem Organizatora.

Należy zachować ostrożność podczas poruszania się w pracowni. Nie należy biegać, ani stawać na żadnych przedmiotach i urządzeniach.

Zabronione jest podłączanie lub odłączanie jakikolwiek urządzeń elektrycznych bez zgody Organizatora.

W przypadku wystąpienia sytuacji stanowiących zagrożenie dla życia, zdrowia lub mienia, Uczestnicy powinni zachować spokój i stosować się do poleceń Instruktora.

 

17.Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatu w przypadku niezorganizowania grupy o minimalnej liczbie uczestników, bądź z przyczyn niezależnych od pracowni. W przypadku takiej sytuacji organizator zobowiązany jest do wypłacenia zwrotu środków w kwocie warsztatu lub voucheru do wykorzystania o ważności 6 miesięcy. 

18.Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania prac uczestników w celach promocyjnych i publikowania ich na stronie internetowej oraz profilach społecznościowych pracowni.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczestników w pracowni, ani za jakiekolwiek szkody na osobie lub konsekwencje zdrowotne będące następstwem niestosowania się do regulaminu pracowni, zasad BHP oraz wynikające z indywidualnego stanu zdrowia osób korzystających z pracowni.

20.Uczestnicy są zobowiązani do odebrania swoich prac do 30  dni od dnia obecności na warsztatach. Po upływie tego czasu jeśli uczestnik nie poinformuje pracowni pozostawione prace zostaną przeznaczone na kieramsze/ cele charytatywne lub recyklingowane.

21.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.